Text Size
חמישי 30 מרס 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

טלפונים סלולריים והשפעתם על התקשורת המשפחתית

הטלפונים הסלולריים הפכו לחלק כל-כך מרכזי מחיינו עד שקשה לדמיין חיים בלעדיהם:

אנו משתמשים בהם על מנת להתעדכן בחדשות, להגיע ממקום למקום, למצוא מתכון לעוגה/המלצה על רופא/לתכנן טיול משפחתי וכדומה. מרבית חייהם של בני הנוער מתקיימים באפליקציות ולכן לא פעם אני פוגשת הורים מודאגים, שמדמיינים את התסריטים הגרועים ביותר במידה וילדיהם המתוקים לא ענו להם בין רגע. נשאלת השאלה האם הטלפונים הסלולריים מסייעים לתקשורת המשפחתית או דווקא הורסים אותה?

לא עובר יום שאנחנו לא שומעים בחדשות על מקרי אלימות נגד נשים.

פאטמה עיסאאונס, רצח.

אלימות נגד נשים היא תופעה חברתית רחבה. נשים הן קורבנות בתדירות גבוהה.

אלימות הכוללת אלימות פיזית, מילולית, התעללות נפשית. תקיפה מינית או אלימות כלכלית כלפי נשים.

האלימות לא קשורה למוצא אתני, למצב סוציואוקונומי או לרמת ההשכלה של המעורבים. היא מאופיינת בהפעלת כוח.

יש חברות שבהם הבעל,ההורה משחק את תפקיד המאשים והמגנה בנסיון להציל את כבודו וגבריותו.

כיום האישה כבר לא כנועה.

יש שיפור במעמדה.

המדינה עוזרת בהפניה למקלטים, קבלת סיוע משפטי בזמן שהותן במקלט. נפתחו הרבה תיקים בגין תלונות נשים על אלימות.

לעניות דעתי הדרך היחידה למגר תופעות אלו היא על ידי תיקון אגו האדם במתן חינוך נגד אלימות מגיל בית הספר וסדנאות/קורסי חובה נגד תופעת האלימות. יש לפעול לשנות מצב מחפיר זה הפוגע בנשים. למצות ולהחמיר את הדין (לתת עונשים כבדים) עם המתנהגים באלימות נגד נשים כדי שיראו וייראו.