Text Size
חמישי 17 אוגוסט 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

האונס והחיים שלי

אתה יכול לאהוב מישהי עד טירוף ואתה יכול לרצות לשמר אותה זה טבעי זאת אהבה זאת רכושנות אך אתה לא יכול לאנוס אותה ולצפות שהיא תסלח לך ... לפני שנים הוא לקח ממני את התמימות שלי ולכן שנים אני מאשימה את עצמי את עצמי כי אונס מתרחש רק כאשר הבחורה שנאנסת לא יודעת להגן על עצמה בגופה ...

עוד סיפור למגירה! ממש לא הוא הסיפור שלי ...

לא עובר יום שאנחנו לא שומעים בחדשות על מקרי אלימות נגד נשים.

פאטמה עיסאאונס, רצח.

אלימות נגד נשים היא תופעה חברתית רחבה. נשים הן קורבנות בתדירות גבוהה.

אלימות הכוללת אלימות פיזית, מילולית, התעללות נפשית. תקיפה מינית או אלימות כלכלית כלפי נשים.

האלימות לא קשורה למוצא אתני, למצב סוציואוקונומי או לרמת ההשכלה של המעורבים. היא מאופיינת בהפעלת כוח.

יש חברות שבהם הבעל,ההורה משחק את תפקיד המאשים והמגנה בנסיון להציל את כבודו וגבריותו.

כיום האישה כבר לא כנועה.

יש שיפור במעמדה.

המדינה עוזרת בהפניה למקלטים, קבלת סיוע משפטי בזמן שהותן במקלט. נפתחו הרבה תיקים בגין תלונות נשים על אלימות.

לעניות דעתי הדרך היחידה למגר תופעות אלו היא על ידי תיקון אגו האדם במתן חינוך נגד אלימות מגיל בית הספר וסדנאות/קורסי חובה נגד תופעת האלימות. יש לפעול לשנות מצב מחפיר זה הפוגע בנשים. למצות ולהחמיר את הדין (לתת עונשים כבדים) עם המתנהגים באלימות נגד נשים כדי שיראו וייראו.