Text Size
חמישי 30 מרס 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

מדגם רשום

מדגם הוא הפן העיצובי של מוצר תעשייתי וככל שהוא חדשני ומיוחד יותר, כך עולה ערכו הכלכלי. למדגם יש חלק מרכזי בבניית המותג וביצירת המוניטין ולכן, יש צורך להגן עליו, על מנת שאחרים לא יוכלו לעשות בו שימוש. החוק בישראל מאפשר לעשות זאת, על ידי רישום המדגם. תקופת ההגנה של מדגם היא 15 שנה וניתן להאריך תקופה זו פעמיים, כל פעם לתקופה של 5 שנים. לשם הארכת התקופה, יש להגיש בקשה.

במשך כל תקופת הרישום, צד שלישי מנוע מלעשות שימוש במדגם, ללא קבלת רישיון מבעל המדגם. טרם הגשת בקשה לרישום מדגם, רצוי לערוך חיפוש במאגר של מחלקת מדגמים במשרד המשפטים, על מנת לבדוק האם נרשם בעבר מדגם זהה או דומה. זאת משום שאם קיים רישום כזה, סביר להניח כי הבקשה תידחה. במצב זה, ייתכן כי ישקול בעל המדגם, לעשות בו שינויים, אשר יהיה בהם מחד, כדי לשמור על הקונספט העיצובי הרצוי ומאידך, ינטרלו את הדמיון למדגם רשום אחר.

בחודשים האחרונים מערך התשלומים בתחבורה הציבורית בישראל עבר לשיטה שנקראת "ערך צבור".

כלומר, כל נוסע שיש ברשותו כרטיס רב-קו "מטעין" סכום כסף מסוים בכרטיס, ובכל פעם שנוסעים, מתקפים את הכרטיס במכשיר ברכב, ויורדת ממנו עלות הנסיעה. לנוסעים הזכאים להנחות מסוימות, כגון נוער, סטודנטים, אזרחים ותיקים ועוד, יש אפשרות לעדכן את סטטוס הרב קו שלהם כדי לממש את ההנחה המגיעה להם. לאחר שיעדכנו את סטטוס הרב קו שלהם, ההנחה תהיה קיימת באופן אוטומטי בכרטיס, ונכנסת לתוקף עם הטענת הרב קו בנסיעות. ברצוני להתייחס לקהל יעד מסוים, סטודנטים, ולבעיה במימוש ההנחה לה הם זכאים.

סטודנטים זכאים ל33% הנחה בנסיעות. כלומר, סטודנט ישלם 100 שקלים בהטענת כרטיס הרב-קו עבור נסיעות בערך של 150 שקלים. לסטודנטים יש גם אפשרות לרכוש "חוזה נסיעות חופשי"סמסטריאלי או שנתי עבור אזור נסיעה מסוים. סטודנט אשר ירכוש חוזה נסיעות חופשי יקבל באופן אוטומטי 50% הנחה בנסיעות בכל אזור אחר בארץ.

בשונה מהעבר, אין אפשרות לרכוש חופשי עבור קו נסיעה מסוים בהתאם לקוד הנסיעה של האוטובוס.

אזורי הנסיעות מוגדרים על פי חלוקה חדשה של משרד התחבורה, שבה מחולקת המדינה ל"טבעות אזוריות". טבעת אזורית כוללת את כל קווי האוטובוסים שבתוך האזור המוגדר , מתחילת המסלול עד סופה. ישנה חפיפה בין טבעות מסוימות. וכאמור, החלוקה אינה מאפשרת לרכוש חופשי לקו אוטובוס מסוים במידה והוא מתחיל את מסלולו באזור אחד, ומסיים את מסלולו באזור אחר.

חוזי הנסיעות החופשיים לסטודנטים ניתנים לרכישה על פי חלוקה שרירותית של המפה לאזורים, ואין התייחסות לעובדה שיש קווים ישירים שאינם בתוך אזור אחד. בנוסף לכך, במצב הנוכחי, קבלת ההנחה הנוספת של 50% בשאר האזורים תלויה ברכישת חוזה נסיעות חופשי. לסטודנט שמקום מגוריו אינו נמצא באותה "טבעת אזורית" של מוסד הלימודים שלו, אין אפשרות לרכוש חוזה נסיעות חופשי, ונמנעת ממנו האפשרות לקבל 50% הנחה בנסיעות כלשהן. למשל, סטודנטים שגרים בבית שמש ולומדים באוניברסיטת בר אילן נוסעים ללימודים בקו ישיר, 597, מהבית לאוניברסיטה. אך אין "טבעת אזורית" הכוללת גם את בית שמש וגם את האוניברסיטה, ולכן אין אפשרות לקנות חוזה נסיעות חופשי עבור נסיעה זו. סטודנטים אלה, ואני בתוכם, נאלצים לשלם על כל נסיעה ללימודים סכום גדול יותר ממה שהיינו משלמים לו היה לנו חוזה נסיעות תקופתי, ועל כל נסיעה אחרת נלקחת מאיתנו הזכאות להנחה של 50% במקום 33%.

לסיכום, המדיניות החדשה, שביטלה הנחה פרטנית לנסיעה בקו אוטובוס מסוים, יצרה מצב לא הגיוני בו סטודנטים מוציאים סכומי כסף כפולים מסטודנטים אחרים רק בגלל חלוקה שרירותית של משרד התחבורה, שלא תואמת את מסלולי האוטובוסים הקיימים בפועל.