Text Size
שישי 23 מרס 2018

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

פרויקט חונכות למדעים (1000 המלגות) ומדעני העתיד

במסגרת פעילות משרד המדע והטכנולוגיה* למאבק בפערים החברתיים בכלל, ובפרט בפגיעה בבסיס התשתית של עתודת כוח-אדם מדעי להמשך המובילות של מדינת-ישראל בתחומי המחקר, הפיתוח והתעשייה עתירת הידע, מקודמת תוכנית לאומית בשם 'מדעני העתיד'. מטרתה, תגבור מספר תלמידי התיכון המצטיינים בתחומי המדעים השונים ועל-ידי כך הגדלת מספר בוגרי מדעים באוניברסיטאות ובפרט בתארים מתקדמים. בשנה שעברה הקצה המשרד חמישה מליון וחצי ש"ח למימוש התכנית.
איך אתר דעות עובד?

אתר דעות, נוסד במטרה לאפשר לגולשים במה חופשית ועצמאית לפרסום תכנים והוא פועל כך משנת 2006 ועם מאות מאמרים ותכנים שפורסמו בו עד היום.

כדי להבטיח את איכות התוכן ולמרות שהליך ההרשמה הנו עצמאי לחלוטין, את הרשאת העורך תקבלו רק לאחר בדיקה ואימות הפרטים ידני ובכדי להבטיח כי אכן התוכן העתיד להתפרסם הנו איכותי.

המשך קריאה: איך אתר דעות עובד?

דעות מאמרים

אתר דעות הנו יוזמה פרטית של צוות Ahoy ומטרתו לאפשר פרסום תכנים אישיים באופן המאפשר חשיפה לציבור הגולשים ברשת האינטרנט, מצד אחד ומצד שני שמירה על איכות תוכן ומסר.

המשך קריאה: דעות מאמרים