תמ"א 38, או בשמה המלא: "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" היא תכנית שפורסמה על ידי מדינת ישראל בשנת 2005 לחיזוק מבנים כך שיעמדו בפני רעידת אדמה עתידית אפשרית.

רעידת אדמה חזקה בארץ היא לא עניין של סיכוי / הסתברות או מזל - רעיה כזו תתרחש - השאלה היא רק מתי. לכן חובה עלינו להיערך מוקדם ככל הניתן על מנת למנוע מצב שכמו שקרה בהאיטי.

מטרות עיקריות של תמ"א 38

1.      קביעת מסגרת חוקתית מחייבת שתאפשר לתת אישורי בנייה לביצוע שינויים מבניים לצרכי חיזוק הבניין על פי התכנית.

2.      החלטה על התנאים ליישום ומימוש תוספות הבנייה הנוספות שיאושרו ליזם בעקבות חיזוק המבנה.

פריסה ארצית של תמ"א 38

תמ"א 38 רלבנטית ואמורה להתקיים על כל שטח מדינת ישראל אך למעשה אמצעי העידוד המרכזי לביצוע של פרויקטים לחיזוק מבנים הוא מתן אישורים לבניית תוספות בנייה באותם מבנים מחוזקים, ותמריץ זה אינו מממן או מכסה את עלות ביצוע החיזוקים עצמם באזורי פריפריה כי הביקוש לדירות חדשות באזורים אלו נמוך משמעותית מאשר במרכז הארץ וכמובן שגם מחירי הדירות האפשריים נמוכים משמעותית מה שהופך את הביצוע עצמו ללא משתלם בהרבה מקרים.

מבנים שכלולים בתכנית תמ"א 38

תמ"א 38 רלבנטית לכל מבנה קיים שקיבל היתר בנייה לפני תאריך ה-1 בינואר לשנת 1980 מלבד מבנים שנבנו על פי התקן הישראלי 413. תקן 413 הוא תקן בנייה לעמידות מפני רעידות אדמה והוא נכנס לתוקפו בשנת 1975, הסיבה שבגללה תמ"א 38 כלולה גם על מבנים שקיבלו היתרים 5 שנים לאחר כניסת התקן הזה לשימוש היא שההנחה ההגיונית היא שלמרות פרסום תקן 413 בשנת 1975 לקח זמן רב יחסית עד שהוא יושם במלואו בכל הפרויקטים החדשים באותה תקופה.

מן הסתם תמ"א 38 אינה שוללת את חיזוקם של מבנים שנבנו וקיבלו היתרים לאחר ה-1 בינואר 1980 אך במקרים אלו תקן 413 לעמידות מפני רעידות אדמה כבר יושם ולכן מבנים אלו לא יהיו זכאים להטבות של אישורי בנייה על דירות נוספות כפי שמוגדר בתכנית לגבי מבנים שכן עומדים בקריטריונים. למידע נוסף לגבי החוק באתר משרד הפנים

אלו מבנים פטורים מביצוע של תמ"א 38

קיימים כמה חריגים שלגביהם קיים פטור מביצוע תמ"א 38 למרות שנבנו או קיבלו היתרי בנייה לפני ה-1 בינואר 1980. מבנים אלו הם:

האפשרויות בהתאם לתמ"א ולתיקונים השונים

קיימות מספר אפשרויות העומדות בפני הדיירים והיזמים - החלל מחיזוק המבנה והוספת ממ"דים תוך הוספת אחוזי בניה (כל עיר מקנה זכויות אחרות בהתאם לשיקוליה) או הריסת המבנה ובניית מבנה חדש עם אחוזי בניה מוגדלים במקומו. 

המאמר בחסות אתר תמ"א 38 - www.bsh.co.il - המרכז להתחדשות עירונית ולחיזוק מבנים בהתאם לתמ"א 38 ותוכניות פינוי בינוי