טחורים הינם דליות הורידים באזור החלחולת. אם הם בולטים החוצה הם נקראם טחורים חיצוניים. אם הם נמצאים בפנים הם נקראים טחורים פנימיים

גורמים

הטחורים נגרמים בעקר עקב התגברות הלחץ באזור החלחולת.

תסמינים

המלצות לטיפול עצמי

רפאל רוזנסקי(M.Sc., Dip.Ac.)

רפואה משלימה