מחלת עור נפוצה מאוד. אקזמה אינה אלא תגובת העור לגורמים אלרגניים שונים, חיצוניים ופנימיים.

אאקזמת מגע.(Contact Eczema) זוהי תגובה אלרגית של העור הבא במגע עם חומר כלשהו. חומר זה נקרא אלרגן ובדרך כלל חסר השפעה שלילית לאנשים אחרים. אקזמת מגע גורמת לדלקת בעור בעלת גבולות ברורים בדרך כלל.

ב זוהי תגובה אלרגית של העור המתרחשת ללא מגע עם חומר כלשהו. הנפגעים העיקרים הם בדרך כלל חולי אסטמה ואנשים בעלי רגישות במערכת נשימה. . אקזמה אטופית.(Atopic Eczema)

ג פוגעת בעקר באנשים הסובלים מהפרעות בתפקוד התקין של בלוטות החלב בעלי עור שמנוני. . אקזמה חלבית. Seborrhea) ).

אקזמת מגע

אקזמה אטופית

אקזמה חלבית

המלצות לטיפול עצמי

רפאל רוזנסקי(M.Sc., Dip.Ac.)

http://www.rafamed.co.il