בשנת 1995 חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, על פיו כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב לשלם מס בריאות, וחייב להיות מבוטח באחת מארבעת קופות החולים הקיימות בישראל.

קופות החולים תהיה מחויבת על פי חוק לספק לאדם את סל הבריאות ושירותים רפואיים קבועים ואחידים לפי החוק.

מהם קופות החולים הקיימות בישראל ?
בישראל קיימות ארבעה קופות חולים:
מהם שירותים הניתנים במסגרת חוק בריאות ?

על פי חוק בריאות ממלכתי החל משנת 1995, כל תושב ישראל חייב להיות מבוטח באחת מארבעת קופות החולים הנ"ל, והן בתמורה מחויבויות על פי חוק לספק לו שירותי בריאות ורפואה, כגון:

אילו שירותים נוספים ניתן לקבל בקופות החולים ?

כל אחת מארבעת קופות החולים חייבת לספק לאדם את שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות. בנוסף, בכל אחת מקופות החולים ניתן לקנות ביטוח משלים, ולקבל עזרה וטיפול בנושאים אשר אינם כלולים בסל הבריאות. אין זאת חובה להצטרף ולקנות ביטוח משלים, ואין הקופה יכולה להתנות קבלת עזרה בתמורה לקניית ביטוחים משלימים. הביטוח המשלים שונה מקופה לקופה וכולל סל שירותי בריאות שונים הכרוכים בהשתתפות כספית מצד האדם.הביטוח המשלים כולל בדרך כלל את השירותים הבאים: (משתנה מקופה לקופה)

איך לבחור את קופת החולים המתאימה ?

כל אחת מקופות החולים מציעה שירותי רפואה ובריאות בסיסים על פי החוק ושירותי רפואה משלימים הכרוכים בתשלום נוסף. הבחירה בקופת חולים הינה החלטה אישית של האדם, אך לפני בחירת הקופה מומלץ לבדוק מספר היבטים:

כמו כן, באם האדם אינו מרוצה מקופת החולים לה הוא שייך, תמיד יש באפשרותו להחליף קופת חולים. למידע נוסף על קופות חולים http://www.le-la.co.il/