בחילה זו תחושה בלתי נעימה בבטן שקודמת להקאה ועלולה להסתיים בהקאה. הקאה הינה סילוק מאולץ של תחולת הקיבה דרך הפה. מרכז מיוחד במוח מופקד על בחילות והקאות.

גורמים

תסמינים

תחושת הקלה אחרי הקאה.

המלצות לטיפול עצמי

רפאל רוזנסקי(M.Sc., Dip.Ac.)

http://www.medportal.co.il