Text Size
שישי 10 יולי 2020

דעות - מאמרים

עריצות הפקידות שוב עולה לכותרות - היועצת המשפטית לכנסת נורית אלשטיין, החליטה לבטל את הנהג הצמוד לחבר הכנסת משה מטלון (נכה בכיסא גלגלים) ובכך פוגעת באופן אנוש ביכולתו לפעול בקרב ציבור הבוחרים הישיר שלו.

שוב פוגע פקיד ביכולת המשילות של נבחרי הציבור.

למזלנו, יושב ראש הכנסת - רובי ריבלין (שהיה זה שהחליט במקור על הצמדת נהג אישי למטלון) לא מתקפל בפני היועצת המשפטית ובמכתב ששלח לה הוא כותב: "העובדה שמלכתחילה הרהבת עוז לגשת לחבר כנסת, נכה צה"ל המרותק לכיסא גלגלים, להביך אותו בשאלות שאינן בתחום מומחיותך המשפטית או בתחום אחריותך המקצועית, ולגרום לו להתבייש בכך שבכלל פנה לקבל סיוע ממינהל הכנסת - מביישת את הכנסת כמוסד". מה שריבלין ניסה להבהיר לכבוד היועצת הוא שעריצות הפקידות חייבת להיפסק! להרחבה על האירוע, ראו ידיעתו של יובל אזולאי (הארץ 23.6.09).

כבוד היועצת המשפטית נורית אלשטיין, כנראה החמיצה מספר הרצאות בעת לימודי המשפטים ושעסקו בפקידים ובמקומם בשולחן הפקיד והאיסור המוחלט להתערב ולפגוע במשחק הדמוקרטי. חבר הכנסת מטלון נבחר מטעם רשימת ישראל ביתנו ובמידה רבה על תקן היותו יושב ראש ארגון נכי צה"ל והוא בעצמו נכה מוגבל. הצורך הבסיסי שלו, כנבחר ציבור הקשוב לציבור הבוחרים שלו - הנכים, הוא להיות נגיש עבורם ובפרט להגיע לכול פינה בארץ שם הוא נדרש (והוא אומר, "ריבלין רוצה להעמיד לחברי הכנסת את הכלים שבאמצעותם הם יוכלו למלא את תפקידם ולסייע לי בניידות בכל רחיב הארץ ואל תוך הלילה ... אני לא מבקש טובות הנאה ולא רוצה שררה. אני מבקר בהמון מקומות בארץ וחלק ניכר מהם לא נגיש לנכים ואני פשוט זקוק לעזרה"). כאמור, הבקשה נובעת מטעם המוגבלות שלו והקושי הרב לנהוג שעות רבות ולהיות מסוגל לפקוד אתרים ואירועים שבעיניו הנם חשובים. יושב ראש הכנסת בחן את הבקשה ונעתר מתוך הבנתו את תפקידה של הכנסת - לאפשר לחבריה, נבחרי הציבור, לשרת את קהל הבוחרים שלהם!

היועצת המשפטית לכנסת נכשלה בהבנת תפקידה באופן מחפיר, תוך שהיא פוגעת בציבור שלם של מצביעים בהליך דמוקרטי. הרי לא מדובר כאן על טובת הנאה או מתן בסתר. ההליך היה גלוי ושקוף ונחיצות השירות ברורה לעין כול ובפרט שהיא מהותית לתפקודו של חבר הכנסת במסגרת תפקידו לייצג ולשרת את אזרחי המדינה.

שוב עריצות הפקידות רואה את תפקידה בפריזמה הצרה של קיצוץ כול יוזמה וסירוס היכולת למשול וזוהי עוד חוליה בשרשרת של פקידים הרואים עצמם כשלוחי האל ממש (ראו, דה הרטוך ועריצות הפקידות ועל עריצות הפקידות). יש לשבח את יושב ראש הכנסת מר ראובן (רובי) ריבלין על עמידתו האיתנה מול פקיד שסרח וחשוב לחזק אותו במאבקו להחזיר את המשילות למושלים ולנטול אותה מידי הפקידים!