ראשון 25 אוקטובר 2020

דעות - מאמרים

בחירה נכונה של חוקר פרטי יכולה להשפיע על גורלו של הליך משפטי או החלטה עסקית חשובה.

החוקר הפרטי נועד לשרת אתכם, לבצע עבורכם את המשימה למען האינטרס שלכם. בחירתו של חוקר פרטי היא משימה לא קלה ותלוייה בצרכים שלכם.

המידע שאותו חוקר יביא בפניכם יכול לחזק את הטענות של עורך דין פלילי שמיצג אותכם בבית המשפט ועל פי חוזק הראיות יפסוק בית המשפט את הדין.
חשוב לא למהר ולברר היטב לפני קבלת החלטה ושכירת שרותיהם של חוקרים לביצוע חקירות פרטיות ממש כמו לפני בחירת עורך דין.
הדבר הראשון שעלינו לבדוק הוא שהחוקר מחזיק ברישיון עסק "חקירות פרטיות" מטעם משרד המשפטים.
בנוסף, לבדוק שמנהל המשרד מחזיק ברישיון לניהול משרד חקירות וכל הצוות של חוקריו מחזיק ברישיון חוקר פרטי ממשרד המשפטים.

נקודות להתיחסות בעת בחירת חוקר פרטי:

מקצועיות ונסיון
ככל שפחות אנשים מעורבים קיימת סבירות נמוכה יחסית לשיבושים.
מספק נתונים שהשגתם אפשרית רק בדרכים לא מקובלות.
נוחיות בשליטה על המצב.
קבלת מידע וחומרים קבילים בבית משפט.
דרכי הפעולה באחריותו של החוקר.
על חוקר פרטי חלה חובת סודיות.
עלויות גבוהות יחסית שבחלקם לא ידועים מראש.
מזמין העבודה חשוף בפני החוקר.
חשש מהדלפות.
לא לכל חוקר יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
מאחר ויש אפשרות שהמחיר יעלה כתוצאה משינויים בשטח שמחייבים פעילות מיוחדת שלא היתה ידועה מראש, יש לסכם שכל חריגה מהתקציב שסוכם מראש ילווה באישור הלקוח.


תאמו פגישה עם חוקרים ממשרדי חקירות פרטיות שונים.
ערכו את הפגישות עם החוקר במשרדו .
התרשמו מהדרך שבה מנהל החוקר הפרטי את עסקיו כי בדומה לכך ינהל את החקירה.

מקווים שתפיקו ממאמר זה תועלת וניתן לקרוא חומר נוסף ב www.detect.co.il