Text Size
ראשון 23 פברואר 2020

דעות - מאמרים

הסרטון משמש כמשל על החברה המערבית המודרנית ומציג באופן אירוני, באמצעות ההתמקדות בספר, את קידמת הטכנולוגיה שמטרתה קידום המין האנושי‚ ככזו המביאה תוצאה הפוכה המתבטאת בניוון היכולת האישית והגברת תלותו של האדם ביכולות שאינן שלו עצמו.

הספר הקלאסי‚ זה העשוי מנייר‚ מוצג כטכנולוגיה חדשנית המאפשרת לאדם לפתח יכולות חדשות‚ כגון דימיון‚ זרימה עם הטבע‚ מחשבה ויציריות ומניעת זיהום.