Text Size
רביעי 22 פברואר 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

צו 8 לאנשי חינוך

צו 8 – לכל אנשי החינוך : כיפת ברזל אזרחית לתלמידי מערכת החינוך!

עלינו להתייצב החל ממחר בבוקר ועד הודעה חדשה, לסדרת אימונים והכנת תגובה חינוכית בלתי מתפשרת! כי המלחמה האמיתית עוד לא התחילה... זה הרגע להתייצב לקרב שרק הוא יביא את הניצחון, הקרב על דמותנו כחברה, ודמותנו כאנשי חינוך!

זעקה וקריאה לפעולה של עדנה גולדשמיט מחנכת, מנהלת, מדריכה מחוזית, חברת קיבוץ.

"אסור לנו לשתוק גם כשהתותחים רועמים"!