Text Size
שבת 8 אוגוסט 2020

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

דברים שאסור לאזרחי ישראל לדעת

אובמה נשיא ארה"ב אינו מסוגל לסמן את האיסלם הקיצוני כאוייב, והצידוק: השוואת מעשי האיסלם הקיצוני למסעי הצלב והאינקוויזיציה בספרד. מבלי להכנס לעצם ההשוואה שיש בה הטעייה הרי שאיש אינו מעלה על דעתו במאה העשרים ואחת להחזיר את העולם לנורמות של ימי הביניים.