ראשון 19 ספטמבר 2021

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

על מי האחריות?!

בואו נדבר רגע על סדרי העדיפויות שלנו כבני אדם.

כמה משפחות אתם מכירים שיש להם חיבור לכבלים, טלפון חכם לכל אחד מבני הבית, הילדים לובשים מותגים, ובכל זאת הם מקבלים תרומה של מוצרי מזון, עזרה מגמחי"ם וצדקה?