Text Size
שני 26 אוגוסט 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

בקשת סליחה מהעתיד

בקשת סליחה מהעתיד אשר כפרטים, קהילות ואומות אנו מכתיבים לו מציאות שכולה ממוקדת בתהליך הטכני ומתעלמת ממהות החברה הדמוקרטית, הליברלרית והנאורה.

מעתיד, אשר בו הפרט נתפס אצלנו כסך הדימויים החברתיים המלאכותיים שלו ובו אנו מתעלמים מהתכונות והערכים המוספים שהוא מביא איתו.

את הטור הזה אני כותב ביום בו הייתי אמור לבקר ברמאללה ובמסגרת משלחת של נציגי כנסת ישראל החברים בשדולה למען שתי מדינות לשני עמים ושהוזמנו על ידי יושב-ראש הרשות הפלסטינית אבו-מאזן לכבוד ראש השנה, ולאחר שנציגים פלסטינים דומים ביקרו בכנסת ישראל ... לצערי, אני לא שם.