ראשון 19 ספטמבר 2021

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

"האחר" - ילדי העובדים הזרים בישראל

בסוף שנות ה 80 החל עידן חדש בשוק העבודה בישראל – עידן העובדים הזרים או כפי שהיום מכנים אותם יפי הנפש למיניהם - "מהגרי עבודה".

נדמה כי אף אחד לא חשב על ההשלכות שיכולות להיות לתופעה זו על החברה הישראלית, על השוק העבודה או על סוגיות נוספות כמו עובדים לא חוקיים, ניצול ועוד.

נדמה כי גם בישראל של  2008, כעשרים שנה אחרי, עדין אף אחד לא חושב על העובדים הזרים.