Text Size
חמישי 20 יוני 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

קרנות סיוע לעסקים - הלוואות מדינה

קרנות בישראל, כמו קרן תבור, המעניקות הלוואות מדינה הן מקור תקציבי כדאי ומשתלם  עבור עסקים קטנים ובינוניים חדשים או המבקשים להתרחב, להשקיע בתשתית ולהסדיר חובות לספקים. קרנות סיוע אלו פועלות מתוך מטרת המדינה לעודד עסקים קטנים ובינוניים המהווים את הבסיס לכלכלה פורחת ויציבה והתורמים לשגשוג הכללי של המשק הישראלי.