שלישי 30 נובמבר 2021

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

פמיניזם לאן?

האם אנחנו יפי נפש?

כנשאל את עצמנו האם אנחנו היינו נוהגים באופן אחר בסיטואציה, התשובה מייד ברורה אך בדרך כלל נשאל שאלה זו כאשר אנחנו יודעים שהתוצאה שלילית הרי שמענו מישהו מבקר אותה או פוסט זוהם כנגד, אך לא נברר למה אדם בחר לפעול כך?