Text Size
רביעי 11 דצמבר 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

תכנון חופשה לאוכלוסייה המבוגרת

בתקופת החגים רבים מקרב האוכלוסייה המבוגרת, מעוניינים לצאת לטיולים בארץ ובחו"ל, בזכות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות הולכת וגוברת המודעות של נגישות סביבתית ידידותיתכך שגם מבוגרים, נכים ומוגבלים יכולים לצאת ממסגרת הבית וליהנות מפלאי העולם.