Text Size
שישי 22 נובמבר 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

בדיקת פאפ - משטח צוואר הרחם

בדיקת פאפ - משטח צוואר הרחם יכולה להציל את החיים שלך! בבדיקה לוקחים דגימה מצוואר הרחם של האישה. בדיקת צוואר הרחם משמשת לזיהוי שינויים בתוך התאים בצוואר הרחם אשר יכול להעיד על סרטן או שינויים מורפולוגיים אשר יוכלו להתפתח בעתיד לסרטן. אין צורך לבהיר את הנקודה שזיהוי מקדים של שינויים מורפולוגיים בצוואר הרחם יכולים להוביל למניעת המחלה ולהצלת חיים.