שני 19 אפריל 2021

דעות - מאמרים

קרנות בישראל, כמו קרן תבור, המעניקות הלוואות מדינה הן מקור תקציבי כדאי ומשתלם  עבור עסקים קטנים ובינוניים חדשים או המבקשים להתרחב, להשקיע בתשתית ולהסדיר חובות לספקים. קרנות סיוע אלו פועלות מתוך מטרת המדינה לעודד עסקים קטנים ובינוניים המהווים את הבסיס לכלכלה פורחת ויציבה והתורמים לשגשוג הכללי של המשק הישראלי.

היי פרופיטבפרט בימי מיתון, קרנות סיוע לעסקים המעניקות הלוואות מדינה (כלומר, קרנות בערבות המדינה) הנן בעלות חשיבות רבה לשימור הערנות הכלכלית של המשק והמסייעות ומעודדת את היציאה ממצב מיתון. כיום, גם הדוגלים בכלכלת השוק מבינים כי תפקיד המדינה להתערב היכן שכשלו כוחות השוק. מדינת ישראל בחרה לגלות מעורבות באמצעות הענקת ערבות מדינה ופיתוח מגוון נרחב של קרנות סיוע לעסקים והמתאים לסוגי עסקים רבים - אם חדשים ואם קיימים, בפריפריה ובמרכז, מוטי פעילות חו"ל ועוד.

קרנות בישראל ומטעם המדינה מעניקות הלוואות מדינה (כלומר, קרנות בערבות המדינה) כמעט לכול עסק ובפרט שהוא מצליח לעמוד במספר מבחנים בסיסיים וזאת בהקשרים של ניהול תקין, תכנון עסקי ואופק עתידי להתפתחות העסק. מטרת הקרן לעסקים לפעול בתור קרן מימון ולא בתור מקור מניב רווח למדינה. היות שכך, הלוואות מדינה הניתנות נושאות ריביות נוחות ובפרט פריסת החזרים המאפשרת הלוואות לעסק שלא הופכות נטל אלא יתרון.

מדינת ישראל מפעילה מספר אפיקי סיוע לעסקים ובין היתר - קרן לעסקים קטנים, הקרן בערבות מדינה לעסקים בינוניים, קרן תבור, קרן פיתוח השיווק בשוק העולמי, קרן היצוא והאשראי, קרן לעידוד השיווק,קרן סיוע לישובי עוטף עזה ועוד. קרנות סיוע לעסקים אלו מבוססות על הקצאה תקציבית מיוחדת של מדינת ישראל ללא צפי החזר תשואה והמוכוונת לאפיק ההשקעה בעסקים ולכן לא תלויה בגורמים אחרים ובפרט מהשוק הפרטי. מדינת ישראל אף רואה בהן מנוף ליציאה מתקופות מיתון ומשבר כלכלי ולכן השיקה מספר קרנות סיוע לעסקים חדשות ובתקציב מוגדל.

בעל עסק קטן, ראוי שיבחן חלופות אלו של הלוואות מדינה באמצעות הקרן לעסקים על הערוצים השונים שלה ובכך יתאפשר לו פיתוח, שיווק והרחבה שלא היו אפשריים במסלולי מימון בשוק הפרטי.

בשלב הראשון, אנו ממליצים על פניה  לקרן כמו קרן תבור המתמחה בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, אולם חוץ מאשר קרן תבור חשוב לבחון גם חלופות בדמות קרנות סיוע לעסקים בישראל שמפעילה המדינה ומעמידה מגוון הלוואות בערבות מדינה וחלופות מימון אחרות.

דעות מאמרים עקבו אחרי היי פרופיט בגוגל+