שני 14 יוני 2021

דעות - מאמרים

איתור חלופות מימון לשמירה על תזרים מזומנים חיובי בתקופת מיתון, כמו זו שישראל חווה בימים אלו, יכולה להיות הגורם המרכזי בקביעת עתידם של עסקים קטנים ועוסקים עצמאיים וזעירים. לפיכך, יכולת העסק הקטן והעוסק הזעיר לאתר, לגייס ולממן אשראי זול ונוח שיאפשר שמירה על תזרים מזומנים חיובי יכולה לקבוע לחסד או לשבת את עתידם העסקי.

ניהול תזרים מזומנים חיובי

אין זאת כי עסקים קטנים, עוסקים זעירים ועצמאיים מוגבלים ביכולת שלהם לשמר עתודות כספיות זמינות וזולות למצבי חירום חד-פעמיים ובפרט תקופות מיתון כלכלי מתמשך וזאת ומתוך תזרים המזומנים השוטף שלהם ואשר מעצם היותם עסקים קטנים מוגבל מטבעו. יתר על כן, במרבית העסקים הקטנים ובודאי אצל עוסקים זעירים - תזרים המזומנים סובל מתנודתיות גבוהה ומקשה עוד יותר על תכנון ארוך טווח ושימור עודפי מזומנים לעת צרה.

ניהול תזרים חיובי

ניהול תזרים מזומנים חיובי, הוא פעולה יסודית בכול עסק ובפרט בתקופת מיתון בה מוסר התשלומים של לקוחות נוטה להפגע, תהליכי הגביה הופכים איטיים ומסורבלים ותמחור השירותים והמוצרים נדרש להיות תחרותי יותר ובמרבית המקרים בעל מקדם רווח נמוך משמעותית מתוקפות שפע.

השלכות תזרים מזומנים שלילי הן רבות ומורכבות ואפשר למנות את המשמעותיות שבהן -

 1. תשלום ריבית גבוהה למימון החריגה לבנק בו מנוהל החשבון העסקי. תשלום זה יכול להגיע לסכומים גבוהים מאוד ובתלות במחזור הפעילות העסקי.
 2. סכנה באי כיבוד המחאות ותשלומים שוטפים ואשר יכולים לגרום נזק למוניטין ואף להביא לאיבוד לקוחות
 3. חוסר יכולת לבצע פעולות עסקיות חשובות, כגון שיווק, רכש מלאי, תשלום לספקים וקבלני משנה וכו'.
 4. הקפאת פעילות עסקית ותהליכים תפעוליים חיונים לפיתוח העסקי.

בנוסף לנזקים הרבים אשר תזרים מזומנים שלילי גורם כאמור, לשמירה על תזרים מזומנים חיובי יתרונות רבים ואשר בבסיסים שיפור יכולת התחרות העסקית -

 1. מניעת הוצאה כבודה לתשלומי ריבית ועלויות מימון עסקי לתזרים המזומנים.
 2. פעילות שוטפת עסקית תקינה ורציפה ובפרט השקעה בקשרי לקוחות - גם אם אלו מפחיתים הוצאות בתקופת מיתון, הרי הם צפויים לשוב ולהגדילן בעת צמחיה עתידית.
 3. השקעה בתשתיות פיתוח, ייצור ותפעול, הרחבת קווי מוצרים, פעילויות שיווק וביסוס המותג העסקי וכהכנה לתקופת המעבר ממיתון לצמחיה שאז בסיס הפעילות יניב יתרון תחרותי אל מול עסקים קטנים ועצמאיים שלא השכילו להכין תשתית מתאימה ויהיו עסוקים באיתור וגיוס אשראי מימוני להתנעה מחודשת של פעילות.

מכאן ובהתחשב בנזק שגורם תזרים מזומנים שלילי והיתרון התחרותי והעסקי שמביא עמו תזרים מזומנים חיוב בתקופה של מיתון כלכלי - השקעה באיתור וגיוס אשראי ובפרט מימון עסקי בתקופה של מיתון יכולה לקבוע את עתיד העסק לטווח ארוך.

גיוס אשראי מימוני

גיוס אשראי עסקי לטובת מימון לעסק - גם בתקופת צמיחה אך בפרט בתקופה של מיתון כלכלי וכמו שהודגם למעלה, מאפשרת לעסקים קטנים ועוסקים עצמאיים וזעירים לשמור על תזרים מזומנים חיובי, להמנע מיצירת תזרים מזומנים שלילי ובכך לאפשר את שרידות העסק בתקופה של מיתון ואף הכנתו למעבר לתקופה של צמיחה.

בישראל מספר חלופות לגיוס אשראי ואפיקי מימון לעסקים -

 1. עודפי תזרים: ניהול תזרים עסקי, הכולל עתודות מזומנים המאפשרות התמודדות עם אירועים חד-פעמים לא מתוכננים ותקופות מיתון ארוכות. חלופה זו, כמעט ואינה קיימת אצל עסקים קטנים ובודאי אצל עוסקים זעירים ועצמאים וכתוצאה מתנודתיות התזרים והקושי לתכנון ארוך טווח.
 2. אשראי בנקאי: פניה למערכת הבנקאית ולרוב אצל סניף הבנק בו מנוהל החשבון העסקי לקבלת קו אשראי מורחב לפעילות השוטפת או חלופות מימון אחרות בדמות הלוואות, מישכון נכסים וכו'. חסרון חלופה זו הנו במדיניות המערכת הבנקאית אל מול מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ובפרט העבודה כי "... כ-47% מהעסקים לא מצליחים לשמר את מסגרת האשראי הקיימת עבורם במערכת הבנקאית ועקב כך נתקלים בקשיי תזרים העוצרים כל אפשרות לפיתוח והתרחבות עסקית ואף גורמים לעליית החוב ..." (המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, אוקטובר 2011).
 3. מימון חוץ בנקאי ופקטורינג: מסגרות מימון מבוססות שוק אפור והפועלות בריביות החזר גבוהות ואשר במרבית המקרים חונקות כל פעילות עסקית עתידית. פעילות הפקטורינג (מכירת חובות לקוחות והפיכתם לאשראי זמין) גורמת לרוב נזק מול הלקוחות, יש לה עלויות מימון גבוהות בדמות העמלות וכמובן פוגעת במחזור ובשורת הרווח.
 4. הלוואות בערבות מדינה: קבלת הלוואת מימון לעסק מאחת מקרנות המדינה הרבות המעניקות הלוואות עסקיות בערבות מדינה ובתנאי החזר נוחים, ריביות נוחות, גרייס ופריסת תשלומים נוחה.

מבחינת אפיקי המימון העסקי וגיוס האשראי השונים, עולה כי במידה ואין אפשרות לשמר עודף קבוע ומשמעותי בתזרים המזומנים של העסק - הרי שהחלופה הזו, הנוחה, הזמינה והזולה ביותר בנה הלוואה בערבות מדינה.

הלוואות מדינה - קרנות לעסקים קטנים בערבות מדינה

הלוואת לסיוע לעסקיםמדינת ישראל הקימה מערך קרנות הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים והמותאמות ליכולות המימון והצרכים השוטפים של עסקים בגודל מוגבל ואשר להם קושי ביצירת תזרים ועודף מזומנים חיובי שוטף. בין היתר, הוקמו משפחות שונות של קרנות סיוע לעסקים ואשר מותאמות לצרכים מגזריים שונים - יצוא, פריפרייה וכו' (מידע נוסף על "סיוע במימון לעסקים מטעם מדינת ישראל").

סיוע המדינה לעסקים, זוכה להצלחה הולכת וגוברת ובשנת 2011 אף הראה עלייה וביקושי שיא מצד בעלי העסקים הקטנים והבינוניים (המרכז לעסקים קטנים, מאי 2011). מגמה זו בולטת, על רקע ההבנה הכללית כי "... "בעולם מבינים שעסקים קטנים הם הדרך הנכונה לצמיחת הכלכלה ... זאת, במלה אחת, ריכוזיות ... דווקא כיום, כשהשיח עוסק בריכוזיות, כשיש מחאה חברתית והנבואות הכלכליות העתידיות שחורות - יש לשים דגש על 90% מכלל 460 אלף העסקים הפועלים כיום בישראל המוגדרים כעסקים קטנים ובינוניים ..." (עופרה שטראוס, כנס יסמין 2011) ועל חובת המדינה לאפשר להם להמשיך לצמוח ולהתרחב וכחלק מהקטר שמושך את המשך ליציאה ממיתון וכניסה לצמיחה.

בין אפיקי גיוס מימון לעסקים בחסות קרנות סיוע לעסקים בערבות מדינה, ניתן למצוא:

 1. הקרן לעידוד השיווק לחו"ל - קרן הלוואות מדינה המאפשרת גיוס מימון בעבור הון חוזר, השקעות בציוד, פעולות שיווק בחו"ל ועוד.
 2. קרן תבור לעסקים קטנים - הצגת מימון למגוון תחומים ובפרט סיוע לעסקים בצורת הלוואות בערבות מדינה להקמת עסק; מימון עסקי להרחבה או ביסוס עסק קיים; הלוואת מימון לטובת רכישה ושיפור ציוד; השקעה בפרסום ופעולות שיווק להרחבת העסק, גיוס לקוחות ושימור לקוחות קיימים; מימון ביניים לחיסול חובות לספקים ומלאי.
 3. קרן לעסקים קטנים - משפחת הקרנות מטעם משרד התעשייה והמיועדת לטיפול במגזרים שונים כגון פריפרייה, עדות ועוד. "הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה שהחלה לפעול בספטמבר 2003, הוקמה ע"י המדינה על מנת לפתור בעיית כשל שוק הקיים בתחום המימון לעסקים קטנים לטווח ארוך. הקרן מאפשרת קבלת מימון בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים, והלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. הקרן מקדישה מאמצים לסייע למגזר העולים החדשים והמגזר הערבי." (אתר משרד התמ"ת).
 4. קרן סיוע לעסקים בינוניים - קרן הלוואה בערבות מדינה המיועדת לעסקים בינוננים הפועלים במחזור שנתי החל מ-22 ועד 100 מש"ח ומספר מועסקים עד 70.

ומילה לסיכום, מאמר זה מובא לכם כשירות מטעם היי-פרופיט שירותי ניהול כספים לעסקים ובא להדגיש את הצורך בניהול תזרים מחושב ועם ראיה ארוכת טווח ומתוך תקווה כי בעלי העסקים הבינוניים, הקטנים והעוסקים העצמאיים ילמדו לנהל את תזרים המזומנים שלהם באופן מושכל יותר.

אנו בהיי פרופיט מזמינים אתכם לייצור קשר ונשמח לסייע לכם באיתור חלופות מימון מותאמות אישית וזאת ללא עלות לבדיקת ההתכנות הראשונית. ממולץ לזכור, כי "... מבין מאות אלפי עסקים קטנים רק כ-22 אלף ניגשו לקרנות מאז הקמתן, ורק מחצית מהם הגיעו לשלב ההגשה הסופית של הבקשה. מתוכם זכו כ-49% בערבות הנכספת. מבין העסקים הבינוניים שהגיעו לשלב המועמדות זכו להלוואה כ-60%" (דה-מרקר, 5.2.2012).

דעות מאמרים עקבו אחרי היי פרופיט בגוגל+