Text Size
שני 3 אוגוסט 2020

דעות - מאמרים

בריאות וסביבה

טורים בנושאי חינוך, בריאות וסביבה, אם על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך, הבריאות והסביבה או בהתבסס על התנסות אישית של הכותבים.


אנא שמרו על זכויות היוצרים וכן מערכת בית הסרט העברי תשמח לקבל מידע על פרסומים נוספים ופריטי מדיה לפרסום.קופת חולים - מה לא ידעת?

בשנת 1995 חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, על פיו כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב לשלם מס בריאות, וחייב להיות מבוטח באחת מארבעת קופות החולים הקיימות בישראל.

קופות החולים תהיה מחויבת על פי חוק לספק לאדם את סל הבריאות ושירותים רפואיים קבועים ואחידים לפי החוק.

המשך קריאה: קופת חולים - מה לא ידעת?

אי - פריון  עקרות Infertility קושי להיכנס להריון

אי- פריון נקבע כאשר לא נוצר הריון אחרי שנה של יחסי מין סדירים ע"י זוג אשר לא השתמש באמצעי מניעה. 

המשך קריאה: אי - פריון  עקרות Infertility קושי להיכנס להריון

כיב קיבה כיב תריסריון אולקוס Ulcer

כיב קיבה ותריסריון, (התריסריון מהווה את החלק העליון של המעי הדק המתחבר לקיבה), הינו פצע בדופן הקיבה או התריסריון. כיב בתריסריון נפוץ יותר מכיב בקיבה.

המשך קריאה: כיב קיבה כיב תריסריון אולקוס Ulcer

כולסטרול גבוה

הדם נושא בתוכו שומנים (ליפופרוטאינים) חיוניים. ליפופרוטאינים הקשורים לכולסטרול מורכבים מכולסטרול "טוב" HDL (בעל צפיפות גבוהה) וכולסטרול "רע" LDL (בעל צפיפות נמוכה). שומנים נוספים נקראים טריגליצרידים

המשך קריאה: כולסטרול גבוה

כולסטרול גבוה Hypercholesterolemia

הדם נושא בתוכו שומנים (ליפופרוטאינים) חיוניים. ליפופרוטאינים הקשורים לכולסטרול מורכבים מכולסטרול "טוב" HDL (בעל צפיפות גבוהה) וכולסטרול "רע" LDL (בעל צפיפות נמוכה). שומנים נוספים נקראים טריגליצרידים.

המשך קריאה: כולסטרול גבוה Hypercholesterolemia

כאב ראש Headache

מקובל לחלק את כאבי הראש לכאבי ראש ראשוניים ומשניים.

כאבי ראש משניים באים כתוצאה ממחלה קודמת, למשל גידולבמוח שלוחץ על אזורים מסוימים בראש וגורם לכאב. לפני הטיפול בכאב ראש, חשוב לבצע בירור ולשלול את הגידולים.

המשך קריאה: כאב ראש Headache