Text Size
שבת 4 יולי 2020

דעות - מאמרים

מי שהסתדרו לו המילים והמשפטים

ומי שעם מה שיצא להשלים לא הסכים

מי שהעיף מילים וראה במעופם

מי שנכשל להאמין וחדל

מי שחש בהתפעמות

גם בחדר הקטן והעלוב

מי שיכל לדמיין מה שלא רואים

מי שהבין...

ומי שצלח את ים הרגשות

וידע לסדר אותם במילים

ומי שהרגיש אך לא השכיל להבין

מי שנסחף עם המילים

וידע שיגיע לחוף מבטחים

ומי שנאחז בדרך בכל המכשולים

והגיע עייף ורצוץ ממסע החיים

מי ששתק לו בדממה

ומי שפרץ בסערה

מי ששם לו מטרה גדולה

ומי שנאחז בגזע הקבור באדמה

כולם בני, כולם אחי

לכתיבה כולם רעי

תודה לכם יקרים

ותודה גם לקוראים....