ראשון 24 ינואר 2021

דעות - מאמרים

הרבה אנשים לא יודעים מהן ההתנהגויות שנחשבות לפי החוק להטרדה מינית.  בחוק למניעת הטרדה מינית יש רשימות של התנהגויות שמוגדרות בעיני החוק להטרדה מינית. הבעיה היא שכל סיטואציה שמתרחשת ברחוב או בעבודה ניתנת לפרשנות לכאן ולכאן, ומטרת החוק היא להבהיר את העניין. החוק קובע שהטרדה מינית היא התנהגות שיש לה אופי מיני שגורמת לתחושה לא נעימה לאדם אחר. החוק נוצר כדי למנוע הטרדה מינית ועד שחוקקו את החוק לא היה שום חוק שהיה מגן על נשים וגם גברים מפני הטרדה מינית.לפני שחוקקו את החוק למניעת הטרדה מינית שאבו הגנה לקורבנות הטרדה מינית מחוקים אחרים שעסקו בעניינים אחרים ולא ספציפית בנושא זה.

הקטגוריות הקיימות בחוק למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית יצר חמש קטגוריות שבכללן יכולה להיכנס הגדרה של הטרדה מינית. רשימת ההתנהגויות האלה מפורשות על ידי בית המשפט בהגדרה רחבה כי מטרת בית המשפט לספק הגנה נרחבת לנשים וגם לגברים מפני הטרדה מינית. המשמעות של אמירה זו שגם התנהגות שאינה בדיוק אחת מההגדרות שיפורטו בהמשך בית המשפט יטה להרחיב את ההגדרה מטעם הגנה לציבור,יש אינטרס ציבורי חשוב שכל אדם יחוש שהוא מוגן מפני הטרדה מינית ושהחוק מגן על זכותו לכבודו, להגנה על גופו ולחופש הבחירה שלו בתחומים האלה.

הטרדה מינית על ידי סחיטה באיומים

 מדובר במצב שאדם מאיים על אדם אחר שאם לא יבצע  מעשה שיש לו אופי מיני הראשון יפגע בו בדרך כלשהיא. עוד סוג של התנהגות אסורה היא מעשה מגונה. הגדרת המחוקק למעשה מגונה שונה מההגדרה העממית למונח זה. מעשה מגונה לפי החוק הוא כאשר אדם מכריח אדם אחר לעשות עימו מעשה כדי לגרות את המטריד. וזאת בניגוד לרצונו של המוטרד.

התייחסות מינית ויחס משפיל

סוג נוסף של הטרדה מינית היא התייחסות מינית. זה מצב שבו אדם מתייחס באופן מיני לאדם אחר כאשר המוטרד מבהיר בצורה ברורה שאין לו שום רצון ליחס מיני או קשר מיני למטריד. סוג נוסף של הטרדה מינית היא להשפיל אדם על רקע דבר מה שקשור למיניות שלו. כמו למשל להעליב או לפגוע באדם על רקע הנטייה המינית שלו. סוג אחרון של הטרדה היא הצעות מיניות של אדם אחד לאחר וזאת למרות שהאדם שמקבל את ההצעות מבהיר בצורה ברורה שהוא לא מעוניין לקבל הצעות מיניות מאותו אדם.

הטרדה מינית בעבודה ומחוץ לעבודה

אל בתי המשפט מגיעים מקרים רבים של הטרדה מינית שמתרחשים במקומות עבודה. כאשר מעביד נמצא בעמדת כוח מול עובד שרוצה לשמור את מקור הכנסתו. יש לצערנו מקרים רבים של עובדים שנפגעים מהטרדה מינית של מעסיקים וחוששים להתלונן מפחד לאבד את מקום עבודתם. אבל הטרדה מינית לא מתרחשת רק במקום עבודה אלא בכל מקום אפילו באמצע הרחוב לאור השמש. הערות פוגעות בעלות אופי מיני, נחשבות כאן לעיתים להומור. אנשים רבים שעוברים הטרדות מיניות חוששים להתלונן כי פעמים רבות התהליך שאמור להוציא את הצדק לאור, הוא תהליך מייסר ארוך ומשפיל. ולכן אותם קורבנות מעדיפים לשתוק ולא לדווח על העוול שנגרם להם.

חשיבות השינוי בתפיסת הציבור

קשה להגיד לאדם שעבר הטרדה מינית מה לעשות, אבל חשוב לזכור שאנשים שהוטרדו לא מתלוננים יגרמו לפגיעה בעוד אנשים שיהיו קורבנות של הטרדה מינית. כמו כן חשוב לעשות שינוי בתפיסת הציבור ולגרום לו להבין שהערות מיניות אינן בגדר הומור חביב, ושיש לדעת איפה להעביר את הגבול בין הומור לבין דיבור מעליב ובוטה שהוא בגדר הטרדה מינית, ועל אחת כמה וכמה התנהגויות מיניות שלא בהסכמה ולו הקלות ביותר.

המאמר בחסות אתר הטרדה מינית http://www.mifkad.org.il