Text Size
שני 26 אוגוסט 2019

דעות - מאמרים

בשנים האחרונות ניתן לראות הרבה יותר מודעות לנושאי איכות הסביבה, וניתן לראות התעוררות גם ברשות המחוקקת לעניין זה. כיום קיימם מגוון רחב של דיני איכות הסביבה, דינים אשר המטרה שלהם היא לשמור על איכות הסביבה בישראל, מה שיעניק איכות חיים גבוהה יותר לתושבים ויתרום למאמץ העולמי לשמירה והגנה על כדור הארץ.

כמובן, רבים מאותם דינים, קבועים בחוק ועבירה עליהם הינה עבירה על החוק לכל דבר. לכן, כדאי וחשוב מאוד להכיר היטב את הדינים הללו, בכדי שלא לעבור עליהם ולהיכנס לתביעות משפטיות או קנסות גבוהים, מצבים שאיש לא רוצה לעמוד בהם.

דיני איכות הסביבה לחברות ועסקים

חלק מתוך כל אותם דיני איכות הסביבה, החלק העיקרי והחשוב ביניהם, מתייחס לחברות ועסקים שונים. ישנם דינים רבים והגבלות שונות אשר מוטלות על עסקים בכדי למזער את הנזק לסביבה כמה שניתן. לרוב, אלו דינים אשר מתייחסים לעסקים הפולטים חומרים מזהמים, משליכים פסולת רבה וכדומה, דבר אשר מזיק לסביבה בצורה משמעותית מאוד אם הוא לא נעשה בצורה מבוקרת ונכונה. לכן, הממשלה קבעה חוקים שונים אשר על החברות הללו לעמוד בהם בכדי שיוכלו לפעול בצורה נכונה ותקינה. חברות אשר יעברו על הכללים הללו עלולות לספוג קנסות רבים ואף לקבל צו סגירה זמני עד לתיקון של כל הליקויים אשר משפיעים בצורה משמעותית על הסביבה כולה.

דיני איכות הסביבה הנוגעים לאנשים פרטיים

החלק השני של דיני איכות הסביבה מתייחס לאנשים פרטיים. חלק זה יכול לכלול הגבלה בהשקיה של גינות, קנסות על השלכת אשפה ופסולת במקומות שאינם מורשים לכך, קטיעת עצים מוגנים ללא אישור וכדומה. אמנם, כיום אין דינים רבים הנוגעים לאנשים פרטיים בתחום ההגנה על הסביבה, ובעיקר מודעות של האדם הפרטי אשר גורמת לו לשמור על הסביבה שלו, אך עדיין, גם את מעט הדינים שכן קיימים חשוב להכיר. עבירה עליהם משמעותה, ברוב המקרים, הינה קנס כספי שאיש לא רוצה לקבל אותו, קנס אשר לעיתים יכול להיות גבוה במיוחד ולעמוד על כמה מאות שקלים.