שישי 22 ינואר 2021

דעות - מאמרים

אדוני ראש הממשלה, ידוע הוא כי יומנך ויומנה של ממשלת ישראל עמוס וגדוש. יחד עם זאת ומבלי להקל ראש בחשיבות המשימות להן נדרשת הממשלה בימים אלה, החול בשעון החול של ניצולי השואה הולך ואוזל.

לפני כחודשיים זעקה הארץ, כשנתגלתה בציבור, מצוקתם של ניצולי שואה רבים, חלקם סובלים מחרפת רעב. לחץ ציבורי ותקשורתי הצטרף לפעילות של חברי כנסת שהתמידו בפעילות לשיפור רווחת ניצולי השואה ובהם, ח"כ קולט אביטל, ח"כ שרה מרום שלו וח"כ חיים אורון ואחרים.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, השר יצחק הרצוג, נטל על עצמו משימה לפתור אחת ולתמיד את בעיית המצוקות מהן זכאים ניצולי השואה והזכויות המגיעות להם על פי כל קריטריון ערכי ומוסרי. כדרכו, פעל השר הרצוג ביעילות, בנחרצות ובמהירות.

באפריל 2007, הקים שר הרווחה והשירותים החברתיים, וועדהבין-משרדיתלגיבוש פתרונותלמצוקתניצוליהשואה, בראשות מנכ"ל המשרד, מר נחום איצקוביץ.

כפי שהבטיח השר הרצוג, הוועדה בחנה את הנושא ביעילות ובמקצועיות ובתוך כחודש, הגישה ביום 15 למאי דו"ח ביניים ממצה ותכליתי.

הדו"ח כולל המלצות אופרטיביות לשיפור רווחתם של ניצולי השואה הנזקקים ובין היתר ממליץ הדו"ח על שיפור הכנסתם הכספית, שיפור הפעילות לרווחתם בקהילה, בתחום הבריאות, בתחום הסיעוד, בדיור, בטיפול הפסיכולוגי והפסיכו גריאטרי.

כפי שנכתב בדו"ח הוועדה: "המענההינוכוללניוישבומרכיביםשלקצבהוגמלהכמוגםסלשירותים.יהיושיטענו שהעלותהכוללתאכןגדולההיא, אבלאיןהיאיכולהלהיותאבןנגףבמימושזכותם

ההיסטוריתשלהניצולים.(הדגשה שלי ש.ב.). ואם יורשה לי, הטבע עושה את שלו, ועלות מימוש התכנית תלך ותפחת במהלך השנים.

הדו"ח ממצה ומפרט את הפעילות הנדרשת לשיפור רווחתם של ניצולי השואה ואת המקורות התקציביים הנדרשים למימון פעילויות אלה. הועדה ממליצה לעגן את התכנית המוצעת בחקיקה ממשלתית. הצעת חקיקה זו, תזכה לתמיכה רחבה בכנסת.

אדוני ראש הממשלה, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ביצע את חלקו הראשון במשימה החשובה, להיטיב ולשפר את רווחתם של ניצולי השואה. הוועדה שהקים פעלה, כפי שהבטיח ביעילות ובמהירות. דו"ח הביניים, להבנתי, הוגש גם לידיך.  עד כה, לא הוגשה לכנסת הצעת חקיקה ממשלתית שתהפוך את המלצות הדו"ח לאופרטיביות ותיטיב את רווחת ניצולי השואה הזקוקים לכך.

מדינת ישראל קמה, כדי להוות בית מוגן ובטוח לעם היהודי. כמי שמכהן כראש ממשלה, במדינת היהודים וכמי שלעת עתה גם משמש כשר אוצר, מוטלת עליך חובה ראשונה במעלה, לתקן לאלתר את העיוות שבעטיו חיים ניצולי שואה במצוקה כלכלית ואישית, תהא הסיבה אשר תהא. התעלמות ממצוקתם של אנשים אלה מהווה בפועל, גם ללא כוונה, נזק מתמשך נוסף, על אלה שגרמו הנאצים.

אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, על אף סדר היום העמוס, ליתן את תשומת הלב הדרושה ואת ההנחיות המתאימות, כדי במהירות האפשרית, ימוצה הדיון בהמלצות הוועדה ותוגש הצעת חוק ממשלתית ראויה, בנושא. בידך הדבר.

 

*הכותב הוא משפטן, ושליח ציבור. חבר מפלגת העבודה.