חמישי 1 אוקטובר 2020

דעות - מאמרים

על קרנות נאמנות.

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי להשקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הקרן מנוהלת כתיק השקעותמשותף להרבה אנשים, כאשר המטרה היא להשיג רווחים מההשקעה. ההצטרפות לקרןנעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המשקיעים רוכשים יחידות בקרן לפישער קניה, ויכולים לפדות את היחידות בקרן לפי שער מכירה = מחיר פדיון. 

מנהל הקרן מקבל החלטות לגבי אופן ניהול ההשקעות בקרן כדי להשיג רווחים מהכסף שבקרן באמצעות השקעות בשוקי ההון והכספים. לכל קרן יש מדיניות השקעה, על-פיה פועל מנהל הקרן. תפקידו של הנאמן הוא לשמור על זכויותיהם שלבעלי היחידות. פעילות קרנות הנאמנות בישראל מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך (בהתאם לחוק "השקעה משותפת בנאמנות").

השינויים בשוק קרנות הנאמנות 2006 ומטרתם


השינוי העיקרי שעבר שוק קרנות הנאמנות בעקבות יישום המלצות "ועדת בכר" הנו ניתוק קרנות הנאמנות מידי הבנקים והעברתן לידי גופים פרטיים וחברות ביטוח.מטרת השינוי המבני הייתה הפיכת יועץ בית השקעות בנקאי למתווך ניטרלי ונטול פניות בין הלקוח לבין ספקי הפתרונות והמוצרים הפיננסיים, תוך הגדלת ההיצע והתחרותיות בשוק לרווחת הלקוח.

למה כדאי להשקיע בקרן נאמנות? 

  • כי הכסף שלך נזיל - לעומת מוצרי השקעה אחרים שנפתחים פעם בשבוע או בחודש או בשנה, 
  • קרנות נאמנות מאפשרות נזילות וגמישות מדי יום. ברכישת קרן נאמנות אתה יכול לקנות או לפדות את הכסף שלך בכל יום בו יש מסחר בקרן. 
  • כי יש מגוון ומבחר – באמצעות קרנות נאמנות ניתן להשקיע במספר רב של אפיקי ההשקעה. לא משנה איזה משקיע אתה, מה הצרכים שלך, טווח ההשקעה שלך או הסיכון שאתה רוצה לקחת, ענף קרנות הנאמנות מציעמגוון רחב של קרנות העונות לכל מטרה וצורך.
  • כי אין סודות (שקיפות) - ההשקעה בקרנות נאמנותהינה שקופה לחלוטין. שערי הקרנות מתפרסמים כל יום בעיתונות ובאתרי האינטרנט הכלכליים. קרנות נאמנות, על פי חוק, חייבות לפרסם נתונים יומייםותשקיפי קרנות, פעם בשנה. קרן נאמנות מאופיינת בפיזור נרחב של ניירות ערך,מניות ו/או אגרות חוב, דבר המקטין באופן משמעותי את רמת הסיכון לעומת השקעה בנייר ערך בודד. מנהלי הקרנות שלנו הינם אנשי מקצוע בעלי ידע רבוניסיון בשוק ההון.
  • כי יש ניהול מקצועי – השקעה באמצעות קרן נאמנות מעניקה לרוכשי היחידות ניהול מקצועי לכספם.
  • כי תוכל לישון בשקטהשקעת כסף בקרן נאמנות משחררת אותך מניהול כספך באופן שוטף. כמובן שחשוב לעקוב אחר ביצועי הקרן מפעם, ולא יותר מזה.
  • בגלל שיש פיזור - בהשוואה להשקעה ישירה בבורסה מאפשרת קרן נאמנות השקעה בפיזור רחב. מנהלהקרן משקיע במגוון של ניירות ערך. זהו יתרון בולט בייחוד אם סכום הכסף שלכם להשקעה אינו גבוה. הפיזור בקרן מאפשר השקעה במספר ניירות ערך ומקטין בהכרח את הסיכון שבהשקעה.
  • כי אתה לא חייב להיות מיליונר כדי להשקיע - קרן נאמנות ניתן לרכוש כמעט בכל סכום, החל משקלים בודדים ועד לסכומיםגבוהים. לרוב לא כדאי למשקיע פרטי לרכוש ניירות ערך בסכומים קטנים, כי יש עמלות מינימום שהופכות למשמעותיות כשהיקף העסקה הוא קטן. בקרן נאמנות איןהגבלה! אתה יכול לקנות יחידות בקרן שמשקפות חלק יחסי מתיק השקעותכולל. זה מאפשר לך גם לרכוש קרנות נאמנות בהוראת קבע, לדוגמא, כחיסכון חודשי.

כי יש פיקוח – קרנות נאמנות הן כלי להשקעה של הציבור הרחב, נאמן הקרן והרשות לניירות ערך דואגים לעקוב באופן הדוק ושוטף אחרי נכסי הקרנות ואופן הניהול שלהן.