שני 27 מאי 2024

דעות - מאמרים

דילמת כר המרעה המשותף מציגה תסריט בו פרטים מתחרים על ניצול מרבי של משאב משותף , תוך פגיעה בכמות, איכות וזמינות המשאב לשאר הפרטים החולקים אותו. הדילמה הוצגה לראשונה על ידי גארט הרדינג (Garret Hardin) בהרצאה שנתן בשנת 1968[1] ובה פותחה לראשונה התשתית להתמודדות עם הבעיה המרכזית הניצבת בפני כלים של דמוקרטיה באינטרנט וההשלכות של יישום דמוקרטיה ישירה ככלי מרכזי בחיי קהילה ומדינה דמוקרטית.

מכאן, צומחת השאלה - איך מונעים מהפרט תהליך קבלת החלטות מושכל (רציונאלי) המגבש רצון (או יכולת) להביא למיקסום הרווח שלו ובכך פגיעה במשאב המשותף ובטווח הארוך פגיעה באינטרס של הקהילה בכלל ושלו בפרט (מעצם השחיקה במשאב שנדרש גם עבורו).מערכות שיתוף, החלפת עמדות, הצבעה וקבלת החלטות מקוונת מהוות משאב משותף כזה ומכאן הסכנה הטמונה בפרטים שיבקשו להביא למיקסום ניצול המשאב על ידם ובכך פגיעה בתוצר הסופי שלו - קבלת החלטות בהליך של דמוקרטיה ישירה.

בהקשר זה, חשוב להבין כי "דפוסי ההתנהגות החברתית ברשת…אינם שונים מההתנהגות החברתית בעולם האמיתי"[2] ולכן כללים של בקרה ושליטה המחויבים בתהליכים דמוקרטיים מקובלים, חובה שיאומצו גם בתשתית רשת האינטרנט ככלי דמוקרטי. אל לנו להאמין כי הפתיחות שמייצגת רשת האינטרנט מבטיחה לנו גם רמת מוסר אחרת ושונה. כי "…האינטרנט אינו מתפקד בחלל חברתי משלו"[3] ולכן נדרש שיענה לכללים המקובלים גם בעולם הלא מקוון.

[1]The Tragedy of the Commons, http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html, 1968
[2]טרגדיית כר המרעה המשותף, קפטן-אינטרנט, 29.8.2000
[3] Thornton Alinta, Does internet create democracy?, http://www.zip.com.au/~athornto/, פרק 3