שבת 2 יולי 2022

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

איך פותחים עוסק פטור- המידע המקיף

מי שהכנסתו כעצמאי, אינה עולה על 80,000 לשנה, יהיה על פי הקריטריונים במס ההכנסה ומע"מ עוסק פטור. יש כאלה שסבורים, כי אין זה מצדיק את שירותיו של מנהל חשבונות ומעוניינים לבצע את ההליך בכוחות עצמם. אז לגבי המידע על איך פותחים עוסק פטור, חייבים לדעת כמה פרטים חשובים, בטרם יחשבו על הליך זה. ישנם תחומי תעסוקה ספציפיים שלא ניתן לפתוח תחתם תיק עוסק פטור. כגון רופאים, רואי חשבון ועורכי דין. עוסק פטור, הינה הגדרה של פתיחת עסק קטן, בהתאם להגדרה זו, חייב העוסק הפטור בהצהרה על דו"ח שנתי בכל שנה. כל עוסק פטור, חייב גם בפתיחת תיק במע"מ ולמעמד זה, יש להמציא טופס 821 יחד עם תצלום של ת.ז, אישור חשבון בנק ולאחר הרישום, העוסקים יקבלו תעודת עוסק פטור. יש  אף להירשם בביטוח הלאומי ולהצהיר על מעמד עצמאי.

עשרת ימי תשובה ממצים בתוכם תפיסת העולם בדת היהודית – הכרה באחר‚ סבלנות וסובלנות.

יתרה מזאת‚ שש מתוך עשרת הדברות עוסקות בנושאים שבין אדם לחברו ולא בין אדם למקום. בכך‚ ממצה היהדות את הקביעה כי גם אם הישות האלוהית אחראית לעצם קיומו של האדם‚ הרי שהאדם עצמו אחראי בלעדית להגדרת מהותו למי שהוא היה‚ הנו ויהיה. כל ניסיון להתכחשות והסרת אחריות להשפעת פעולותיו על אחרים ובפרט על עצמו מונעת ממנו להגדיר את עצמו באופן המלא ביותר. זהו החטא הגדול ביותר שהיהדות מסמנת.

לכן‚ חובה על כולנו לבדוק את עצמנו ואת ההתנהלות שלנו מול כול מי שייתכן והשפענו על מסלול חייו בשנה האחרונה. באם ניתן‚ גם להביע חרטה ולתקן.

שנה טובה‚ חתימה טובה וסליחה מכול הלב על חטאים אישיים שנגרמו שלא מתוך כוונת מכונן.