Text Size
רביעי 19 ספטמבר 2018

דעות - מאמרים

חשבון נפש

לקראת חצות הלילה חיוך על פניי

לקראת חצות הלילה הוא יאיר חיי

אל דרך לא נודעת בחלומות תועה

וכמעט תמיד בהם את הדרך חזרה לא מוצא

אני רוצה הביתה לשקט ושלווה

לדעת שוב את אותה שמחה זכה

כשהכול היה ברור והלב עוד לא שבור

שלם במקומו ואמונה גדולה יש בו

אני רוצה למחוק קמטים שהצטברו

ושוב לצחוק חזק ובפנים שבהקו

אני רוצה הביתה למהות הטהורה

אני רוצה לדעת שוב אושר ושמחה

האלוהים שבפנים

יש שמאמינים שאלוהים זה אני ואתה

בכל אדם הוא נמצא

אז מי לי ייתן

ובחיים האלו אני אהיה גם יוצר

בורא את חיי במו ידיי

אני רוצה לטעום גם כן את טעם היצירה

להיות מעורב בבריאה.

אז מי ייתן לי רק בריאות

שאוכל להמשיך לברוא עוד יצירות

שנים יפות, שנים פוריות

מפרי אלוהים בחיים ליהנות...

אז בואו כולנו נתפלל

שאלוהים בריאות וסיפוק לנו ייתן

וכל אחד יזכה ליצירה

להיות חלק מהבריאה

וכולנו יחד נשמה אחת גדולה

אני, אתם ואלוהים הנפלא

 

משהו עליז לסיום ...

כולם אומרים לי תחייך

אבל האמת שאני איני יודע איך

נולדתי הרי בוכה

אימא סיפרה לי את זה

אותה זה הרגיז נורא

היא הרי זאת שסבלה...

רוצים חיוך, בבקשה!

תנו לי רק סיבה טובה

אולי איזו בדיחה, מעשייה?...

או סתם תמונה כזאת של חיה...